Pentru inscrierea unui elev la Şcoala Gimnaziala Discovery, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 • Contactarea scolii pentru a verifica disponibilitatea unui loc la clasa dorita si programarea unei vizite;
 • Vizitarea şcolii în scopul informarii privind oferta educaţională a instituţiei şi completarea cererii de înscriere;
  • Discuţie cu directorul şcolii la care participă părinţii şi copilul;
   • Evaluarea aptitudinilor de şcolaritate ale copilului, realizată de o comisie formata din invatator/profesor si specialistul nostru psihopedagog/consilier scolar;
    • Comunicarea deciziei de admitere;
     • Primirea mapei de inscriere de la secretariatul scolii.

     În cazul în care decizia de admitere este favorabilă, la secretariatul instituţiei se va returna mapa de inscriere, continand următoarele documente necesare înscrierii:

     • Formular de înscriere in Scoala Gimnaziala Discovery;
      • Fisa de inscriere la programe si activitati diverse, valabila pe durata anului școlar;
       • Contract de şcolarizare (se semnează anual);
        • Certificatul de naştere al copilului (fotocopie legalizată);
         • Actele de identitate ale ambilor părinţi/tutore legal (fotocopii);
          • Carnet de vaccinări (copie);
           • 2 fotografii recente ale copilului (tip paşaport);
            • Dovada platii Taxei de inscriere.